Tag Archives: FUE Hair Transplant

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant

“หมดปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคนิค FUE Hair Transplant แก้ปัญหาโดยไร้รอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น แม่นยำ ด้วยการปลูกย้ายแบบเส้นต่อเส้น การันตีผลสำเร็จ”

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant

การปลูกผมแบบไม่ต้องผ่าตัด (FUE)

ถือเป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านเส้นผม และหนังศีรษะ แก้ไขปัญหา ผมบาง ผมร่วง หรือศีรษะล้าน หนวด เครา และขนคิ้ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการปลูกถ่ายย้ายรากผมจริงโดยไม่ต้องผ่าตัด ร่วมกับอาจารย์หมอที่มีความชำนาญด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผมโดยตรง เป็นเทคนิคมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคที่แก้ปัญหาผมบางที่ได้ผลมากที่สุดในเวลานี้

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant

FUE มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Follicular Unit Extraction เป็นวิธีที่ใช้ในการย้ายเซลล์รากผมโดยไม่ต้องตัดหนังบริเวณด้านหลังศีรษะ ไม่มีแผลเย็บเหมือนวิธีเก่า (การปลูกผมแบบผ่าตัด FUT) Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นเทคโนโลยีการปลูกถ่ายย้ายผมที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับสากลว่าเห็นผลจริง มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีรอยแผลขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการใช้หัวเจาะขนาดเล็กประมาณ 0.8-1.2 มม. เท่านั้น เจาะลงไปรอบๆ กอผมทีละก่อ เจาะแบบลึกลงไปถึงรากผม แล้วดึงออกจากหนังศรีษะ หรือเรียกว่าวิธีการย้ายเซลล์ผมออกมานั่นเอง แล้วนำกลับไปปลูกใหม่ในบริเวณที่ต้องการ

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant

ขั้นตอนการปลูกผมด้วยวิธี Hair Transplant FUE
1. แพทย์ตรวจเช็คความแข็งแรงของรากผมที่จะทำการย้าย แล้วจึงโกนผมบริเวณที่ต้องการเพื่อให้ง่ายต่อการย้ายรากผม
2. ทำการฉีดยาชาบริเวณที่โกนผม เมื่อบริเวณที่ฉีดรู้สึกชาแพทย์จะใช้เครื่องมือซึ่งเป็นหัวเจาะขนาดเล็ก เจาะเพื่อนำรากของเส้นผม (กราฟ) ที่มีความแข็งแรงที่สุด ออกจากบริเวณนั้น เพื่อนำมาปลูกในบริเวณที่มีปัญหา
3. นำกลุ่มรากผม (กราฟ) ที่ได้ มาทำการแบ่งออกเป็นเส้นๆ เพื่อเตรียมปลูกในบริเวณที่ต้องการ
4. ฉีดยาชาบริเวณที่ต้องการปลูกรากผม แล้วนำเส้นผมที่จัดเก็บไว้ มาปลูกถ่ายในบริเวณที่ต้องการด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษ ที่ช่วยทะนุถนอนเซลล์รากผมไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือน

เหตุผลที่ใครหลายๆ คนเลือกปลูกผมแบบ FUE
- ความรู้สึกเจ็บน้อยกว่าวิธีการปลูกแบบผ่าตัด เพราะไม่ได้ตัดหนังศีรษะออกมา
- เส้นผมที่ขึ้นมาใหม่เป็นเส้นผมจริงของเราเองตาม ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ เมื่อร่วงไปแล้วจะงอกขึ้นใหม่ตามวงจรเซลล์ผมปกติ
- สามารถจัดแต่งทรงผมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแผลบนศีรษะ โดยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ
- ใช้ระยะในการเวลาพักฟื้นน้อย
- หลังจากทำเสร็จสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant

ภาพรีวิว

FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant
FUE Hair Transplant